นายแพทย์พัทธดนย์ ศิริวงศ์รังสรร

นายแพทย์พัทธดนย์ ศิริวงศ์รังสรร

ความเชี่ยวชาญ:
สาขา:

บทความที่เผยแพร่

ร่วมรักษาหัวใจ กับ วันหัวใจโลก โลกหนึ่งใบ และ บ้านหนึ่งหลัง กับใจอีกหนึ่งดวง

วันหัวใจโลก หรือ World Heart Day ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ

11 กันยายน 2560
  • 1