พญ.ปิยวดี ชัยชาญพิมล

พญ.ปิยวดี ชัยชาญพิมล

ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขา: ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ,ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ
2548: ปริญญาตรี/คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน /Thai Medical Council /Rajavithi Hospital

บทความที่เผยแพร่

คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาบาดแผล

ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อเท่านั้น ในกรณีที่มีเลือดออกมากใช้ผ้าก๊อซสะอาดกดห้ามเลือด ไม่ควรใช้นิ้วมือกดโดยตรงเพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อมากขึ้นจากนิ้วมือที่ปนเปื้อนของเรา

19 พฤศจิกายน 2562
  • 1