แพทย์หญิงจิราวดี จัตุทะศรี

แพทย์หญิงจิราวดี จัตุทะศรี

ความเชี่ยวชาญ: หูคอจมูก
สาขา:
  • Specialty: Otolaryngology (Ear,Nose,Throat),
  • Sub Specialty:Head-Neck Surgery
  • Gender:Female
  • Clinical Focus:Voice & Swallowing disorder
  • Facility: Bangkok Hospital

บทความที่เผยแพร่