ประเมินความเสี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล
ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย
ปวดท้องเวลาปัสสาวะ
ปัสสาวะบ่อย
ปัสสาวะไม่สุด
กลั้นปัสสาวะไม่ได้
ปัสสาวะกลิ่นเหม็น
ปัสสาวะมีสีขุ่น
มีเลือดปนปัสสาวะ