Articles

ทำไมถึงมีเม็ดทรายอยู่ในปาก???

By noppol
10

ทำไมถึงมีเม็ดทรายอยู่ในปาก…???

เคยมีผู้ป่วยมาปรึกษาว่า ในขณะที่สนทนาตามปกติอยู่นั้น รู้สึกว่ามีเม็ดอะไรเล็กๆมาอยู่ที่บนลิ้น จึงบ้วนออกมาพบว่าเป็นเม็ดเล็กๆ แข็งๆ สีขาวนวลผู้ป่วยจึงเก็บเม็ดเล็กๆ นั้นมาปรึกษาแพทย์เนื่องจากไม่ทราบว่าเม็ดทรายนั้นมาจากไหน และเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

เม็ดเล็กๆ นั้นอาจเป็นได้หลายสาเหตุ เช่น

1. เศษอาหารที่ตกค้างอยู่ที่ต่อมทอนซิล แล้วหลุดปนออกมากับน้ำลายในขณะที่พูดหรือไอ เศษอาหารที่ติดค้างอยู่ที่ต่อมทอนซิลนั้นบางครั้งจะถูกย่อยสลายจนหมดไปในที่สุด แต่บางครั้งจะติดค้างอยู่ที่ต่อมทอนซิลได้นานและเกิดการหมักหมม ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น ( (ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นปากหรือลมหายใจมีกลิ่น) และก่อให้เกิดการอักเสบของต่อมทอนซิลและคอขึ้นมาได้

2. เศษวัสดุที่ใช้อุดฟัน แล้วเกิดการกระทบกระเทือนหรือเสื่อมสภาพ จึงหลุดออกมาจากบริเวณที่อุด

3. เศษของฟันที่แตกหักออกมาจากฟันที่ไม่แข็งแรง หรือมีการบิ่น หรือมีรอยร้าวอยู่ก่อนแล้ว ปกติแล้วเราควรพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยทุก 6 เดือน ถ้าพบอาการผิดปกติใดๆ ของฟันและช่องปากจะได้รักษาได้ทันท่วงที (บางครั้งผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน เช่น ฟันผุ ฟันโยกแต่ตัวผู้ป่วยเองไม่ทราบเนื่องจากไม่มีอาการก็เป็นได้)

4. นิ่ว (หินปูน) จากต่อมน้ำลาย ซึ่งต่อมน้ำลายนั้นจะมีท่อนำน้ำลายมาเปิดเข้าช่องปาก นิ่วจากต่อมน้ำลายจึงอาจถูกน้ำลายพัดพาเข้ามาในช่องปากได้ น้ำลายของคนเรามีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น น้ำ, เมือก (Mucous), แคลเซี่ยม, ฟอสฟอรัส เป็นต้น พบว่าปัจจัยบางอย่าง เช่น การอักเสบของต่อมน้ำลาย, การดื่มน้ำน้อย ฯลฯมีส่วนทำให้หินปูนตกตะกอนในท่อนำน้ำลายและต่อมน้ำลายและก่อตัวเกิดเป็นนิ่วขึ้นมาได้นิ่วเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยปวดที่ต่อมน้ำลาย, ต่อมน้ำลายอักเสบบ่อยๆ, ต่อมน้ำลายบวมมากขณะรับประทานอาหาร หรือตัวเม็ดนิ่วหลุดปนออกมากับน้ำลายได้การรักษาขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่พบนิ่ว เช่น ถ้านิ่วฝังอยู่ในตัวต่อมน้ำลายก็จำเป็นต้องผ่าตัดเอาต่อมน้ำลายนั้นออกทั้งต่อมแต่ถ้านิ่วนั้นอยู่ที่ใกล้ๆรูเปิดของท่อนำน้ำลายก็อาจจะสามารถเอานิ่วออกมาได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดต่อมน้ำลาย เป็นต้น

แพทย์หญิง จิราวดี จัตุทะศรี
หูคอจมูก
ผู้ประพันธ์