Articles

การใช้สารเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

By noppol
10

การใช้สารเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

ในปัจจุบันนี้เราสามารถใช้สารพลาสติกปกหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุได้ เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของฟันกรามนั้นมีหลุมร่องฟันที่ลึก แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดไปถึงบริเวณหลุมร่องฟันเหล่านั้น ซึ่งบริเวณหลุมร่องฟันนี้ก็จะมีการกักเก็บของเชื้อโรคและอาหารซึ่งอาจก่อให้เกิดฟันผุในบริเวณนี้ได้

ทันตแพทย์สามารถใช้พลาสติกปิดทับบริเวณหลุมลึกเหล่านั้นได้ ซึ่งจะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถอยู่ได้ และไม่สามารถผลิตกรดมาทำลายฟันได้ ฟันที่ควรได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันนั้น ก็คือฟันกรามที่มีหลุมร่องฟันที่ลึก เด็กสามารถได้รับการเคลือบพลาสติกที่ฟัน ตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่งขึ้นไป โดยทั่วไปแล้วพลาสติกที่เคลือบฟันนั้น จะมีความแข็งแรงและสามารถอยู่ได้ 2-5 ปี ทันตแทพย์จะต้องคอยตรวจดูว่าพลาสติกนั้นยังคลุมฟันหรือไม่ ถ้าหากว่าหลุดไป ควรมีการเคลือบหลุมร่องฟันนั้นอีกที

เมื่อเด็กอายุประมาณ 6 ปี จะเป็นช่วงที่มีฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นในช่องปาก ซึ่งฟันกรามซี่นั้นควรได้รับการเคลือบพลาสติกเช่นเดียวกัน การเคลือบร่องฟันเป็นการป้องกันฟันผุวิธีหนึ่งเท่านั้น ผู้ปกครองควรเน้นให้เด็กแปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย รวมทั้งเด็กควรได้รับการตรวจฟันทุก 6 เดือน เพื่อให้การป้องกันฟันผุมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์