Articles

การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ

By noppol
7

การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ

ยาฆ่าเชื้ออสุจิเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราววิธีหนึ่ง ยาชนิดนี้มีหลายรูปแบบทั้งแบบโฟม คือเป็นฟองครีม เช่น เยล เป็นน้ำยาเป็นแท่งสอดใส่ในช่องคลอด แต่ทุกชนิดต้องสอดใส่ในช่องคลอดก่อนมีการร่วมเพศ และจะต้องทิ้งไว้ 6-8 ชม. หลังร่วมเพศจึงล้างออก ข้อดีของยาฆ่าเชื้ออสุจิคือจะสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดได้ และมีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่นช่องคลอดไปในตัว การใช้ยาฆ่าเชื่ออสุจิควรจะใช้ร่วมกับการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย หรือการใช้หมวกครอบปากมดลูกร่วมกัน จะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ผลดี

ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ คือ การแพ้ต่อสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของยาฆ่าเชื้ออสุจินั้น ๆ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์