Articles

ทรงเจ้า-ผีเข้า

By noppol
10

ทรงเจ้า-ผีเข้า

อาการทรงเจ้า-ผีเข้า เป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยจิตเวช โดยจะมีอาการบุคลิกภาพเปลี่ยนไป กลายเป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากเดิมอย่างมาก เช่น กลายเป็นคนละเพศ หรือเป็นเด็ก หรือเป็นคนแก่ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับบุคลิกภาพนั้น อาจจะพูดเป็นคนละภาษา หรือพูดด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่อง อาจจะมีกริยาท่าทางซึ่งแปลกไปจากเดิม คนทั่วๆ ไปนึกว่าเป็นเนื่องจากถูกผีเข้า หรือ มีเจ้ามีวิญญาณของบุคคลอื่นมาสิงอยู่ในร่างนั้น อาการจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะหายไปเอง โดยผู้นั้นจะไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น แต่รู้สึกว่าหมดสติไป

อาการทรงเจ้า-ผีเข้า นี้ สามารถแก้ไขได้เอง โดยบุคคลนั้นจะมีปัญหาในบุคลิกภาพของตนเองอยู่ก่อน เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นรุนแรงก็จะเกิดอาการเช่นนี้ขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจ บางครั้งอาจเกิดเป็นกลุ่มหลายๆ คนก็ได้

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์