Articles

ยาเบื่อหนู

By noppol
7

ยาเบื่อหนู

ยาเบื่อหนู อาจจะดูโหดร้ายไปบ้างในการใช้ยาเบื่อหนู แต่หนูเป็นพาหะของโรคหลายชนิด และยังทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ ยาเบื่อหนูมีหลายรูปแบบ ทั้งชนิดที่เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ชนิดที่ต้องผสมเหยื่อ และชนิดผงที่ใช้โรยบริเวณที่หนูเดินผ่าน สารสำคัญที่ใช้ ได้แก่ โคลแคลซิเฟอรอล (Cholecaciferol) และวอร์ฟาริน (Warfarin) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดทำให้หนูเลือดออกและตายในที่สุดการใช้ยาเบื่อหนูต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนใช้ควรอ่านฉลากให้ละเอียด เวลาใช้ให้สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับตัวยา วางยาเบื่อไว้ในที่ที่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปถึงได้ และวางให้ห่างจากของกิน ที่สำคัญล้างมือให้สะอาดหลังจากการใช้ เท่านี้คุณก็จะปลอดภัยจากการใช้ยาเบื่อหนูแล้ว

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์