Articles

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

By noppol
6

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีสัน วัสดุที่นำมาผลิตมีหลายชนิด และมีระดับคุณภาพต่าง ๆ กัน การจะซื้อมาใช้จึงต้องมีความระมัดระวังเลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์จริง ๆ ภาชนะบรรจุอาหารจะมีฉลากระบุชนิด ประโยชน์ใช้สอย หรือความสามารถในการทนความร้อน การเลือกซื้อจึงควรสังเกตที่ฉลากด้วย นอกจากนี้ควรดมกลิ่นว่ามีกลิ่นเหม็นของพลาสติกหรือไม่ หรือถ้าบรรจุอาหารปิดฝาไว้แล้วทำให้อาหารนั้นมีรสกร่อยแสดงว่ามีสารเคมีจากพลาสติกระเหย หรือละลายออกมาได้ ไม่ควรนำมาใช้บรรจุอาหาร

ข้อควรระวังในการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร คือ

1. อย่านำถุงพลาสติกใช้แล้วมาใช้บรรจุอาหารอีก
2. เลือกใช้ตะเกียบพลาสติกที่ไม่มีเคลือบสีเป็นดีที่สุด
3. เลือกใช้หลอดพลาสติกชนิดไม่มีสี หรือมีสีอ่อน
4. อย่าใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุของร้อนจัด น้ำมันปรุงอาหาร อาหารรสเปรี้ยวจัด น้ำส้มพริกดอง และผักหรือผลไม้ดอง
5. อย่าใช้ช้อนพลาสติกแช่ทิ้งไว้ในถ้วยน้ำส้มพริกดอง
6. ไม่นำถังที่เคยบรรจุสารเคมีหรือสารพิษมาใช้บรรจุน้ำแข็งหรือน้ำดื่ม
7. ระวังอย่าให้ผิวพลาสติกด้านสัมผัสอาหารเป็นรอยขีดข่วน หรือถลอก
8. อย่าให้เด็กอมของเล่นพลาสติกที่มีสีจัดพลาสติกที่มีสีสันสดใส มีลักษณะขุ่น อาจเป็นการนำเอา
พลาสติกเก่ามาหลอมทำใหม่ ไม่ควรนำมาใช้บรรจุอาหาร

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์