Articles

การตรวจลูกอัณฑะด้วยตนเอง

By noppol
7

การตรวจลูกอัณฑะด้วยตนเอง

ผู้ชายทุกคนควรจะต้องตรวจลูกอัณฑะด้วยตนเอง โดยการคลำเพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณลูกอัณฑะ ซึ่งถือเป็นการตรวจร่างกายด้วยตนเองอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้น และเวลาที่เหมาะสมในการตรวจก็คือ เวลาหลังอาบน้ำเพราะผิวหนังบริเวณลูกอัณฑะจะหย่อนและคลำได้ง่าย ตรวจลูกอัณฑะทีละข้าง โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ค่อยๆ คลำเลื่อนไปเรื่อยๆ คลำดูว่ามีก้อนหรือการอักเสบเกิดขึ้นหรือไม่ บริเวณด้านหลังของลูกอัณฑะจะคลำได้ส่วนหยุ่นๆ ขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นปกติ ถ้าท่านคลำได้ก้อนหรือส่วนใดผิดปกติ ท่านควรรีบปรึกษาแพทย์ ความผิดปกตินั้นอาจเป็นถุงน้ำหรือเส้นเลือดขอด บริเวณลูกอัณฑะซึ่งพบได้บ่อยกว่า เนื้องอกหรือมะเร็งลูกอัณฑะ

โปรดอย่าลืมตรวจคลำความผิดปกติที่ลูกอัณฑะให้เป็นประจำ ท่านจะสามารถบอกความผิดปกติได้ทันที เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์