Articles

ปัสสาวะมีเลือด

By noppol
6

ปัสสาวะมีเลือด

ภาวะปัสสาวะมีเลือดคืออะไร

ภาวะ ปัสสาวะมีเลือดคือ ภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะมากกว่าปกติ ผู้ป่วยบางราย ปัสสาวะมีเลือดเห็นได้ชัดเจนอาจเรียกได้ว่าปัสสาวะเป็นเลือด แต่บางรายอาจต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะพบความผิดปกตินี้

ทำไมจึงเกิดอาการปัสสาวะมีเลือด

โรค หรือภาวะที่ก่อให้เกิดอาการปัสสาวะมีเลือด มักเกิดจาก การอักเสบ หรือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงภาวะต่อมลูกหมากโตในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี สิ่งที่สำคัญคือการรีบตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษาโดยทันทีเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ หรือ มะเร็งในไต

สาเหตุที่พบบ่อยเรียงตามลำดับมีดังนี้

 • ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
 • ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ
 • การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ
 • นิ่วในไต
 • นิ่วหรือสิ่งแปลกปลอมในกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคไต
 • เนื้องอกในไต
 • การใช้ยาหรือสารเคมีบางประเภท
 • โรคเลือดบางประเภท
 • การออกกำลังกายอย่างรุนแรง
 • การประเมินและวินิจฉัยโรค

ใน ปัจจุบันมีการตรวจหลายวิธีเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภาวะดังกล่าว เช่น การอัลตร้าซาวนด์ หรือ ส่องกล้องในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีการฉีดสารเคมีประเภทไอโอดีน ร่วมกับการเอกซเรย์ เพื่อดูประสิทธิภาพการขับถ่ายทางไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

การรักษา

การ รักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค เช่น สาเหตุที่เกิดจากการอักเสบ หรือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ก็จะรักษาภาวะการอักเสบ หรือสาเหตุที่เกิดจากนิ่ว ก็จะมุ่งการรักษานิ่วโดยตรง ในกรณีที่ไม่พบสาเหตุแน่ชัด ก็จำเป็นต้องตรวจซ้ำจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง เมื่อพบว่าตนเอง ปัสสาวะมีเลือดปน ถึงแม้จะไม่ใช่ภาวะเร่งด่วน หรือเป็นอันตรายแก่ชีวิต แต่เนื่องจากบางภาวะอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจค้นหาสาเหตุ และเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

นพ. อดิศร อภิวัฒน์การุณ
ผู้ประพันธ์