Articles

มีด/ของมีคม/อุปกรณ์อื่นๆ

By noppol
6

มีด/ของมีคม/อุปกรณ์อื่นๆ

การคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆ เรื่อง ดังคำในภาษาอังกฤษที่เราพบเห็นเป็นประจำที่ว่า “Safety First” ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนอย่างแน่นอน การป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากมีดและของมีคมก็เช่นเดียวกัน
มีดและของมีคมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนภายในบ้าน ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กเล็กๆ ที่ขาดความระมัดระวัง อยากทดลอง แต่ก็อาจเกิดกับผู้ใหญ่ก็ได้ ที่พบได้บ่อยๆ ที่คนไข้มาพบแพทย์ ก็คือ
1. มีดบาดนิ้วมือ ส่วนใหญ่เกิดกับผู้ใหญ่ ที่ต้องทำงานเตรียมอาหารในครัว ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน หรือแม่ครัว มักจะเผลอเรอขาดความระมัดระวัง และมีดอาจจะคมมาก ความรุนแรงอาจเกิดตั้งแต่เป็นแผลเลือดออก จนกระทั่งนิ้วมือขาดจากการใช้มีดสับหรือหั่นเนื้อสัตว์หรือผัก นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดกับเด็กที่เอามีดมาเล่น หรือทำตามผู้ใหญ่ โดยที่ไม่มีความระมัดระวังเพียงพอ ก็มีส่วนทำให้เกิดความบาดเจ็บต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. มีดหรือของมีคมหล่นจากโต๊ะ หรือชั้นวาง ทำให้ตกลงมาบนหลังเท้า เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่ฟกช้ำ จนกระทั่งเกิดบาดแผลจากของมีคมนั้นๆ

ดังนั้น การป้องกันการบาดเจ็บจากมีดและของมีคมในผู้ใหญ่ ก็คือการระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้มีดและของมีคมในลักษณะต่างๆ ส่วนในเด็กก็คือ การจัดเก็บในที่ที่นำออกมาใช้งานได้ยาก ไม่ใช้งานให้เด็กเห็น โดยเฉพาะเด็กในวัยอยากรู้อยากเห็น ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของท่านที่มีความคมด้วย

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์