Articles

กระเพาะอาหารอักเสบ

By noppol
28

กระเพาะอาหารอักเสบ

กระเพาะอาหารอักเสบหรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร หมายถึงการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและในลำไส้เล็กส่วนต้น อาจเกิดได้โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดในกระ เพาะ อาหารมากขึ้น มีความต้านทานที่ผิวของเยื่อบุกระเพาะอาหารลดลง อาจมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางจิตใจ หรืออาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ได้

ส่วนกลุ่มที่หาสาเหตุได้ ได้แก่กลุ่มที่มีโรคอื่นๆ ร่วม เช่น ภาวะช็อคติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะการหายใจล้มเหลว หรือจากการรับประทานยาบางอย่าง เช่น ยาแก้ปวดแอสไพริน เป็นต้น

อาการของโรคกระเพาะอาหารเป็นได้ตั้งแต่อาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำในเด็ก ทารกอาจมีเลือดออกจากทางเดินอาหารโดยไม่มีอาการอื่นมาก่อนก็ได้ , ส่วนเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร มักมีอาการรับประทานน้อยเลี้ยงไม่โต , ในเด็กวัยก่อนเรียนอาการที่พบบ่อยคือการอาเจียน ร่วมกับอาการปวดท้อง ,ในเด็กที่โตขึ้นจะเหมือน ผู้ใหญ่มักมีอาการปวดท้องเรื้อรัง ที่บริเวณลิ้นปี่ โดยจะรู้สึกปวดมากเวลาหิว บางครั้งก็ปวดเวลาหลับตอนกลางคืน หรือหลังตื่นนอนตอนเช้า และอาการปวดจะลดลงหลังรับประทานอาหารเข้าไป

ผู้ป่วยที่มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหาร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แน่นอน ถ้าหากเป็นโรคกระเพาะจริงๆ การรักษาตั้งแต่เริ่มต้น จะง่ายกว่าการรักษาเมื่อเป็น เรื้อรังค่ะ

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระเพาะอาหารเท่าที่ทุกท่านพอจะทำได้คือ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ปวดประเภทแอสไพริน , หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด , น้ำอัดลมทุกชนิด ในกรณีของเด็กๆ ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นภายในครอบครัว จะช่วยในการรักษาโรคนี้ทางอ้อมได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์