Articles

ปัญหาเรื่องบุหรี่

By noppol
7

ปัญหาเรื่องบุหรี่

บุหรี่มีผลอย่างไรต่อร่างกายของท่าน

1. บุหรี่ก้นกรองมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาหรือไม่? คำตอบ อาจลดอันตรายลงบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านสูดควันเข้าไปเท่าไร สูดควันเข้าลึกและบ่อยแค่ไหน โอกาสเกิดโรคหัวใจและถุงลมโป่งพองไม่ได้ลดลง
2. อุปกรณ์ที่กรองควันบุหรี่จะสามารถกรองสารพิษจากควันบุหรี่ได้หรือไม่? คำตอบ สามารถลดอันตรายจากควันบุหรี่ลงบ้าง แต่น้อยมาก
3. บุหรี่ที่มีเมนทอลเป็นพิษต่อร่างกายน้อยกว่าหรือไม่? คำตอบ ไม่น้อยกว่า แต่ผู้สูบจะไม่ค่อยระคายเคืองคอ ทำให้สูบมากขึ้นเกิดอันตรายมากตามไปด้วย
4. สูบบุหรี่ แต่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะป้องกันโรคจากบุหรี่ได้หรือไม่? คำตอบ การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่มีผลในการป้องกันพิษภัยจากการสูบบุหรี่
5. การสูบบุหรี่มือสองคืออะไร? คำตอบ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ไปอยู่บรรยากาศของคนสูบบุหรี่ จะมีอันตรายเช่นเดียวกันกับผู้สูบบุหรี่ และเนื่องจาก ควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ มีความเข้มข้นของสารพิษสูงกว่า และมีขนาดเล็กกว่าควันที่ถูกพ่นออกจากปากผู้สูบ จึงผ่านลงไปในปอดได้ลึกกว่า
6. ควันบุหรี่มีผลต่อเด็กอย่างไร? คำตอบ จากการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่อยู่ในบ้านของผู้สูบบุหรี่ จะตรวจพบสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของนิโคติน ในน้ำลายและปัสสาวะได้ เด็กมีโอกาสป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์