Articles

การใส่ห่วง คุมกำเนิด

By noppol
7

การใส่ห่วง คุมกำเนิด

ต้นกำเนิดของการใส่ห่วง มีมาตั้งแต่สมัยอียิปโบราณแล้ว โดยการใส่หินหรือโลหะเฉื่อยเข้าไปในโพรงมดลูกอูฐเพื่อป้องกันการตั้งท้อง ปัจจุบันห่วงอนามัยได้พัฒนาไปมาก จนปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกได้ดี

การใส่ห่วงอนามัยสามารถขอรับบริการได้ตามสถานีบริการทางสาธารณสุขทุกระดับ การสอดใส่ห่วงอนามัยจะใช้เวลาไม่นานนักโดยผู้ใส่อาจจะเป็นแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธาณสุขกที่ผ่านการอบรมฝึกฝนมาแล้วจะสอดใส่อุปกรณ์ที่สร้างสำเร็จรูปมาเพื่อใส่ห่วงโดยเฉพาะ ผ่านช่องคลอด ปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูก ห่วงอนามัยที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ประเภทคือ มีและไม่มีฮอร์โมนและหรือธาตุโลหะ เคลือบอยู่ การใช้งานก็แตกต่างกันไป ในประเภทที่ไม่ได้เคลือบฮอร์โมนหรือโลหะเช่นทองแดง จะใส่ได้นานตลอดไป ในประเภทที่เคลือบฮอร์โมนหรือทองแดง อายุการใช้งานจะแปรผันตามการผลิต อาจจะ 1ปี 3ปี หรือ 5ปี เมื่อต้องการมีบุตรก็เพียงแต่ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการดึงสายห่วงซึ่งเป็นเชือกสารสังเคราะห์ผูกปลายห่วงอนามัยที่ห้อยโผล่พ้นปากช่องคลอด เพื่อให้สตรีที่ใส่ห่วงสามารถตรวจเช็คการคงอยู่ของห่วงอนามัย และเพื่อสะดวกในการดึงออก

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์