Articles

ยาลูกกลอนอันตราย

By noppol
5

ยาลูกกลอนอันตราย

ยาลูกกลอนเป็นยาที่ปัจจุบันพบว่ามีการขายกันอย่างดาษดื่น ทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องยาที่ถูกต้องจะวางขายในร้ายขายยาที่มีใบอนุญาต เป็นยาที่มีเลขทะเบียนตำรับยาผ่านการตรวจสอบควบคุมมาอย่างดี ยาที่ไม่ถูกต้องมักพบว่ามีการวางขายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดนัด บริเวณวัด หรือบริเวณที่มีการจัดงานมหรสพต่าง ๆ และมักเร่ขายไปทั่ว ยาพวกนี้จะไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา และมักมีการโฆษณาสรรพคุณโอ้อวดว่ารักษาโรคต่าง ๆ ได้สารพัด เป็นยาครอบจักรวาลบ้าง ยาอายุวัฒนะบ้าง รักษาโรคมะเร็ง อัมพาต ตับไตพิการ ผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ก็ย่อมีแนวโน้มที่จะหลงเชื่อได้ง่าย และหาซื้อมาบริโภค ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียงเงินเสียทองแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่อาจทรุดหนักลงไปอีก

ยาลูกกลอนที่ไม่มีทะเบียน และวางขายเร่ทั่วไปนั้น พบว่า

– เป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการฆ่าเชื้อวัตถุดินก่อน และใช้อุปกรณ์การผลิตที่ไม่สะอาด
– มีการนำยาแผนปัจจุบันที่มีความเป็นอันตรายสูงมาผสม เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ได้แก่ เพร็ดนิโซโลน เด็กซ่าเมธาโซน ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นในระยะแรก จึงทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเป็นนยาดี แท้จริงแล้วยานี้จะกดภูมิต้านทานของร่างกายทำให้ติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย กระดูกผุเปราะ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เกิดการบวมของร่างกาย ซึ่งบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าอ้วน
– ยาเหล่านี้ไม่มีเลขทะเบียน ร้ายขายยาต่าง ๆ ไม่กล้านำมาขาย เพราะผู้ขายจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งโทษปรับและจำคุก การผลิตยาเหล่านี้จึงเป็นการลักลอบผลิตโดยไม่ผ่านการควบคุมดูแลอย่างถูกหลักวิชาการ

การซื้อยาลูกกลอนมาบำบัดรักษาโรค เพื่อความปลอดภัย และไม่ถูกหลอกลวง จึงควรหาซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา นอกจากจะได้รับยาที่ถูกต้องมีคุณภาพแล้ว กรณีที่มีความไม่ถูกต้องประการใดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้ง่าย

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์