Articles

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ

By noppol
5

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการจากการที่มีฮอร์โมนน้อย สาเหตุของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกิดได้จาก

1. ต่อมไทรอยด์ถูกทำลาย เช่น การผ่าตัด หรือถูกทำลายจากไอโอดีนเคลือบกัมมันตภาพรังสีที่ใช้รักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือมะเร็งต่อมไทรอยด์

2. ต่อมไทรอยด์อักเสบแบบฮาชิโมโต๊ะ

3. ต่อมใต้สมองถูกทำลาย เช่น การตกเลือดหลังคลอด จนไม่มี TSH ออกมากระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงาน หรือการผ่าตัดต่อมใต้สมอง

4. ภาวะการขาดไอโอดีน

5. ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยแต่กำเนิด (creatinism)

6. ต่อมไทรอยด์อักเสบแบบรองเฉียบพลัน

7. ความบกพร่องแต่กำเนิด

8. ไม่ทราบสาเหตุ

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่เกิดจากการทำลายต่อมไทรอยด์ และต่อมไทรอยด์อักเสบแบบฮาชิโมโต๊ะอาการจะตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษอาการของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยจะเกิดขึ้นได้ช้า คือค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะวินิจฉัยได้ ผู้ป่วยอาจเป็นมาเป็นสิบปีแล้วก็ได้การตรวจฮอร์โมนต่อมไทรอยด์จะช่วยวินิจฉัยได้เร็วขึ้น อาการที่พบได้ :เฉื่อยชา ขี้เกียจ ง่วงเหงาหาวนอนบ่อย น้ำหนักเพิ่มขึ้น บวมแบบกดไม่บุ๋มผิวหนังแห้ง หยาบ ผมหยาบหนา เปราะ ร่วงง่าย ซีด ท้องผูก เหนื่อยง่ายรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มที่ คิดช้า พูดช้า ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ค่อยมีแรง เป็นตะคริวง่ายในผู้หญิงประจำเดือนมามากกว่าปกติ บางรายประจำเดือนขาดได้ในรายที่เป็นมากอาจพบน้ำอยู่ในช่องต่างๆ ของร่างกาย เช่น ช่องปอด ช่องหัวใจเป็นต้น

การรักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยคือ การให้ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เพื่อชดเชยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เมื่อเป็นการชดเชย จึงต้องรักษาไปตลอดชีวิตเพราะร่างกายไม่มีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์อีกแล้ว เมื่อชดเชยฮอร์โมนได้เพียงพอร่างกายก็กลับสู่ปกติสิ่งสำคัญคือต้องชดเชยให้ฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติตลอดชีวิต

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์