Articles

การตกจากที่สูง

By noppol
9

การตกจากที่สูง

การคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆ เรื่อง ดังคำในภาษาอังกฤษที่เราพบเห็นเป็นประจำที่ว่า “Safety First” ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนอย่างแน่นอน การป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากการตกจากที่สูงก็เช่นเดียวกันการตกจากที่สูงสามารถทำให้เกิดอันตรายได้รุนแรงมากน้อยต่างๆ กันไป เช่น ตกจากที่สูงมากอาจทำให้เสียชีวิต อาจทำให้กระดูกสันหลังหักกดไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาต อาจเกิดกระดูกส่วนต่างๆ หัก ในรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักทำให้เกิดเลือดออกในช่องปอด หรือ อาจทำให้อวัยวะภายในช่องท้องที่สำคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ตับหรือม้ามแตก และสำหรับการตกจากที่สูงในคนไข้ที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังนี้
1. ตกจากหลังคาบ้าน หรือโรงรถ ส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน หรือคนงาน ที่มาซ่อมแซมบ้าน บางรายเป็นแม่บ้านก็เคยมีเช่นเดียวกัน สาเหตุมีตั้งแต่ ก้าวพลาด กระเบื้องหัก วัสดุหลังคาชำรุดรองรับน้ำหนักตัวไม่ได้
2. ตกจากบันไดหรือนั่งร้าน ซึ่งชำรุดหักโค่นลงมา หรือเกิดจากการเผลอเรอไม่ระมัดระวังของผู้ใช้
ไฟฟ้าช๊อต โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังขณะซ่อมแซม หรือทำงานบนที่สูงอาจมีสายไฟฟ้าที่รั่วอยู่บริเวณนั้น หรือ การทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าบนที่สูงแล้วไม่ปิดสวิทส์ หรือคัตเอ๊าท์ไฟฟ้าไว้ก่อน

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์