Articles

ผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์

By noppol
8

ผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์

คู่หนุ่มสาวใดหรือครอบครัวใดที่วางแผนที่จะมีบุตรเอาไว้เชยชม หรือสืบตระกูลต่อไป ขอให้พึงระลึกถึงผลร้ายของการสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังจากคลอดบุตรออกมาแล้วก็ตาม ปกติทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารจากมารดาผ่านทางรก และจากการทำวิจัยพบว่า หากมารดาที่ตั้งครรภ์สูบบุหรี่ ก็จะได้รับสารพิษที่มีในบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นทาร์หรือน้ำมันดิน นิโคตินหรือคาร์บอนมอนนอกไซด์ก็ตาม จะมีผลทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว ทำให้เลือดที่ผ่านรกไปยังทารกจะน้อยลงกว่าปกติ ช่วงที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ จะอยู่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

สำหรับอันตรายที่จะมีต่อทารกในครรภ์ มีได้ดังนี้คือ

  • การสูบบุหรี่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
  • การสูบบุหรี่ทำให้อัตราการแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด และทารกตายระหว่างคลอดสูงขึ้น
  • การสูบบุหรี่ทำให้เด็กที่คลอดออกมามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ
  • การสูบบุหรี่ทำให้เด็กที่คลอดออกมามีภาวะการหายใจผิดปกติสูงกว่าธรรมดา เนื่องจากปอดของเด็กแรกคลอดไม่ค่อยขยายออกตามปกติ

ดังนั้นหากมีคนใดคนหนึ่งในระหว่างสามีหรือภรรยาสูบบุหรี่ หรืออาจจะสูบบุหรี่ทั้งสองท่านเลยก็ตาม ท่านควรจะต้องงดสูบบุหรี่เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยตามทฤษฎีแล้ว มารดาควรเลิกสูบบุหรี่ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 6 เดือน และตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ ส่วนสามีหรือคนในครอบครัวเดียวกันก็ควรปฏิบัติตนเหมือนกันคืองดสูบบุหรี่ในบ้าน และถ้าให้ดีควรงดสูบบุหรี่ไปเลย ผู้ที่งดบุหรี่ได้ก็จะได้รับผลตอบแทนทันที 2 ประการ คือ ประการแรก ผู้ที่งดบุหรี่ได้จะไม่ได้รับสารพิษจา การสูบบุหรี่อีกต่อไป และประการที่สองผู้ที่งดบุหรี่ได้ จะได้บุญกุศลจากการที่ไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในครอบครัวกำลังจะมีทารกน้อย ๆ อยู่ในครรภ์ บุญกุศลจะสูงยิ่งทวีคูณ ตรงกันข้ามกับบาปซึ่งน่าจะร้ายแรงกว่าหลายเท่า เพราะทำร้ายต่อทารกน้อย ๆในครรภ์ซึ่งไม่มีทางต่อสู้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์