Articles

ยาป้ายจมูก

By noppol
8

ยาป้ายจมูก

ผู้ป่วยบางท่านอาจเคยสงสัยว่า มีอาการทางจมูก แต่พอมาตรวจแล้วกลับได้ยาที่ใช้เกี่ยวกับตากลับไปแทน ตกลงเป็นโรคอะไรกันแน่ และยาเหล่านี้ใช้กับอวัยวะอื่นได้หรือไม่

เมื่อผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับจมูก เช่น แสบจมูก มีคราบขี้มูกเกรอะกรังที่ทางด้านหน้าของโพรงจมูก บางครั้งมีเลือดปนด้วย แพทย์ตรวจแล้วให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคของเยื่อจมูกทางด้านหน้าอักเสบ จากนั้นให้ยารับประทาน และยาป้ายจมูกกลับไป ยาป้ายจมูกที่ได้ไปมักจะเป็นยาปฏิชีวนะผสมกับสเตียรอยด์ และมักมีฉลากกำกับว่า “ใช้กับตา” หรือ “ยาใช้ภายนอก” ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสับสนได้ จึงต้องขออธิบายดังต่อไปนี้ค่ะ… ปกติแล้วน้ำตาของคนเราจะคอยหล่อเลี้ยงเบ้าตาและไหลไปที่หัวตาซึ่งจะมีท่อเล็กๆ ต่อไปยังโพรงจมูก น้ำตาส่วนหนึ่งจะไหลผ่านท่อเล็กๆ นี้ลงไปในโพรงจมูกและไหลลงคอไปในที่สุดโดยที่เจ้าของน้ำตาไม่มีความรู้สึกเลยว่าน้ำตาได้ไหลผ่านจมูกและลงคอไปแล้วเวลาที่ผู้ป่วยใช้ยาหยอดตายาส่วนเกินก็จะไหลตามท่อเล็กๆนี้ลงไปในโพรงจมูกและลงคอไปในที่สุด และเนื่องจากยามีรสขมผู้ป่วยจึงรู้สึกได้ว่า เวลาหยอดตาจะรู้สึกขมในคอนั่นก็เพราะยาได้ไหลลงคอไปแล้วนั่นเองยาเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดต่อเยื่อบุจมูกและลำคอเพราะฉะนั้นในบางกรณีแพทย์จึงได้แนะนำให้เอายาที่ใช้กับตามาประยุกต์ใช้กับโพรงจมูก รวมทั้งบางครั้งอาจนำไปใช้กับหูได้ด้วย

ยาบางตัวมีข้อดี แต่ก็อาจมีข้อเสียได้เช่นกัน ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้กระจ่างค่ะ

แพทย์หญิง จิราวดี จัตุทะศรี
ผู้ประพันธ์