Articles

มะเร็งกล่องเสียง (ตอนที่ 7)

By noppol
7

มะเร็งกล่องเสียง (ตอนที่ 7)

ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่า เมื่อ ทราบว่าเป็นมะเร็งควรรีบมารับการรักษาและควรได้รับการรักษาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ หากว่าไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที หรือรักษาไม่ครบวงจร ตัวโรคก็จะดำเนินต่อไปลุกลามมากขึ้น จนถึงขั้นสุดท้ายของโรคได้

อาการเริ่มต้นของมะเร็งกล่องเสียงนั้น อาจ มีแค่เสียงแหบ เจ็บระคายในคอก็เป็นได้ เมื่อโรคเริ่มลุกลาม ตัวก้อนเนื้อร้ายก็จะขยายขนาดมากขึ้น เริ่มลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง เช่น ลุกลามไปยังกล้ามเนื้อของสายเสียงทำให้เสียงแหบมากขึ้น เริ่มสำลักอาหารและน้ำดื่ม เริ่มไอมากขึ้นและอาจมีไอเป็นเลือดได้ ถ้าเนื้อร้ายลุกลามมากขึ้นอีกอาจกัดกร่อนกระดูกอ่อนของกล่องเสียงและทะลุออก มานอกกล่องเสียงมายังชั้นกล้ามเนื้อที่คอ ชั้นผิวหนังที่ลำคอได้ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บบริเวณลูกกระเดือกและมีก้อนที่บริเวณลูกกระเดือก ก้อนเนื้อขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจ หรือทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบลง ผู้ป่วยจะเริ่มเหนื่อยเหมือนหายใจไม่พอ และหากว่าก้อนอุดตันทางเดินหายใจก็จะถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนั้นถ้าก้อนเนื้อลุกลามออกนอกกล่องเสียงไปทางด้านหลังเข้าไปยังหลอด อาหาร ผู้ป่วยจะมีปัญหาทางด้านการกลืน เช่น กลืนไม่ลง กลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ จนไม่อยากรับประทานอาหารและผ่ายผอมลงเรื่อยๆ หาก ก้อนยังลุกลามไปอีกก็จะเริ่มมีปัญหากับกระดูกสันหลังระดับคอ อาจมีปวดคอ กระดูกต้นคอทรุดกดทับเส้นประสาทได้ บางครั้งตัวก้อนเนื้อร้ายไม่ขยายขนาดแต่เซลล์มะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำ เหลืองที่คอ ก็จะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ซึ่งอาจโตแค่ต่อมเดียว หรือหลายต่อมก็ได้ ตัวโรคเองอาจกัดกร่อนเส้นเลือดใหญ่ที่คอ ทำให้มีเลือดซึมออกมานอกเส้นเลือดไหลเข้าช่องคอ ทำให้มีเลือดออกทางปากได้ ถ้ากัดกร่อนเส้นเลือดมากๆ เข้า ร่วมกับโรคลุกลามทะลุมาที่ผิวหนัง ผู้ป่วยจะมีเลือดออกทางผิวหนังปริมาณมาก และเสียชีวิตได้ในที่สุด

เมื่อโรคลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มกระจายไปอวัยวะสำคัญอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลคอออกไป เช่นกระดูก สมอง ตับ ปอด เป็นต้น อาการ ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับอวัยวะที่โรคกระจายไป เช่น ปวดกระดูก (กระดูก) ปวดศีรษะ มึนเวียนศีรษะ (สมอง) ตัวเหลืองตาเหลือง อ่อนเพลีย (ตับ) ไอเป็นเลือด หอบเหนื่อย เจ็บอก (ปอด) หากโรคลุกลามไปยังอวัยวะเหล่านี้แล้วนั่นหมายความว่า เป็นมะเร็งที่ ขั้น 4 (ระยะสุดท้าย)ซึ่ง ยากต่อการรักษาให้หายขาด การรักษาของมะเร็งในระยะสุดท้ายนี้มีวัตถุประสงค์ คือ รักษาตามอาการ และประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ทรมานมาก เช่น ให้น้ำเกลือ ยาแก้ปวด เป็นต้น

แพทย์หญิง จิราวดี จัตุทะศรี
หูคอจมูก
ผู้ประพันธ์