Articles

มีเสียงรบกวนในหู

By noppol
8

มีเสียงรบกวนในหู

เสียงรบกวนในหู มีได้หลายลักษณะ บางรายอาจมีเสียง “กร๊อกแกร๊ก”คล้ายมีอะไรกลิ้งไปมาในหู , บางรายอาจมีเสียงดัง “หึ่งๆ” คล้ายลมออกหู , เสียง “วี๊ๆ” ซึ่งทำความรำคาญให้กับผู้ป่วยบางรายอาจวิตกกังวลจนนอนไม่หลับก็มี อันที่จริงแล้วเสียงดังรบกวนในหู อาจเกิดจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยเช่นขี้หู , หรือไข้หวัด , สาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดจากน้ำในหูชั้นกลาง , โรคของเนื้องอกของหู ไปจนถึงโรคของหูชั้นในที่มีการเสื่อมของประสาทหู เนื่องจากเป็นเพียงอาการจึงจำเป็นที่จะต้องรับการตรวจหาสาเหตุอาจจำเป็นต้องตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อตรวจดูว่ามีการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยหรือไม่ และเป็นชนิดใดสำหรับผู้ที่มีอาการ ก่อนจะไปรับการตรวจจากแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่เสียงดัง เช่น สนามยิงปืน ที่จุดประทัดซึ่งจะมีผลต่อการตรวจ ทำให้แปรผลได้ไม่ถูกต้อง เมื่อค้นพบสาเหตุแล้วแพทย์ก็จะแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ บางกรณีก็ทำให้เสียงรบกวนในหูลดหรือหายไปได้ในกรณีที่เสียงรบกวนนั้นเกิดจากการเสื่อมของประสาทหู และไม่ใช่โรคร้ายแรงผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องยอมรับสภาพ , ทำจิตใจให้สงบ , หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เงียบสงัด ควรหาเพลงเบา ๆ ฟังเพื่อกลบเกลื่อนและไม่ให้ความสำคัญกับเสียงนั้นก็จะช่วยทุเลาอาการไปได้มาก

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์