Articles

ก้อนที่คอ

By noppol
8

ก้อนที่คอ

ก้อนที่คอเป็นปัญหาที่แพทย์หู คอ จมูกพบได้บ่อยอย่างหนึ่งสาเหตุที่พบอาจเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ,การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง, ไปจนถึงเรื่องของเนื้องอกหรือมะเร็งอย่างไรก็ตามก้อนที่คอนี้ผู้ป่วยมักให้ความสำคัญและมาพบแพทย์เร็วช้าแตกต่างกันกรณีที่มีอาการเจ็บหรือก้อนโตเร็วหรือผู้ป่วยเกิดความกลัวว่าจะเป็นมะเร็งก็มักจะรีบมาพบแพทย์ บางกรณีผู้ป่วยก็ละเลยและมาพบช้าทำให้ผลของการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแต่พอมีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของท่านผู้ฟังได้คร่าว ๆดังนี้ หากก้อนที่พบมีขนาดเล็กๆร่วมกับอาการไข้เจ็บคอหรือมีการอักเสบของเหงือกฟันช่องคอหรือต่อมทอนซิลที่ใดที่หนึ่งอาจรับการรักษาจากแพทย์ทั่วไป และเมื่ออาการอักเสบหายไปต่อมน้ำเหลืองที่คอก็มักจะยุบหายไปด้วยในกรณีที่ก้อนที่คอมีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆมีจำนวนก้อนเพิ่มขึ้นหรือคลำได้ก้อนที่รักแร้หรือที่อื่น ๆ ,หรือก้อนที่พบร่วมกับมีอาการเสียงแหบ เบื่ออาหารน้ำหนักลดควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่หมายถึงมะเร็งที่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองแล้วก้อนตรงกลางคอที่เราพบเห็นบ่อย ๆ ว่าเคลื่อนที่ขึ้นลงขณะกลืนน้ำลายหรือกลืนอาหาร ได้แก่ต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าคอพอก คอพอกมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดแรกคอพอกไม่เป็นพิษเกิดจากการขาดสารไอโอดีน ถ้าโตมาก ๆ อาจกดหลอดลมทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากหรือกลืนอาหารลำบากได้ ส่วนคอพอกอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคอพอกเป็นพิษ นอกจากมีอาการโตของต่อมไทรอยด์แล้วยังมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกง่าย กินจุ แต่ยอมลง และบางรายจะมีตาโปนร่วมด้วย

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
453 บทความ
ผู้ประพันธ์