Articles

ปวดมึนหน้าผาก

By noppol
9

 

หลายๆ ครั้งที่ผู้ป่วยมักจะมาปรึกษาเพราะเกรงว่า ตัวเองจะเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมีอาการปวดมึนๆ ตึงๆ ที่หน้าผาก บริเวณระหว่างหัวคิ้วหรือเหนือหัวคิ้วเล็กน้อย (ซึ่งเป็นตำแหน่งของโพรงไซนัสบริเวณหน้าผาก)บางท่านปวดตลอดเวลา บางท่านมีอาการปวดเป็นๆ หายๆหรือบางท่านปวดเฉพาะเวลามีอาการหวัดร่วมด้วย

อาการปวดที่บริเวณนี้นั้นเป็นได้จากหลายสาเหตุนื่องจากบริเวณนี้ประกอบไปด้วยอวัยวะหลายอย่างด้วยกัน คือ สมองส่วนหน้า, กระโหลกศีรษะส่วนหน้า, กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผาก, โพรงไซนัสบริเวณหน้าผาก, โพรงจมูกและเบ้าตาเพราะฉะนั้นอาการปวดบริเวณนี้จึงอาจไม่ได้เกิดจากภาวะไซนัสอักเสบเสมอไป)

  • โพรงไซนัสอักเสบจะมีเชื้อโรคอยู่ในโพรงไซนัส ทำให้เกิดน้ำมูก, เสมหะค้างในไซนัสและเยื่อบุไซนัสบวม จนเกิดอาการปวดได้บางครั้งอาจมีน้ำมูกในจมูก และเสมหะไหลลงคอ รวมทั้งอาจมีไข้ได้ด้วย
  • โพรงจมูกอักเสบ : เยื่อบุในโพรงจมูกจะบวมแดง และเกิดอาการปวดร้าวขึ้นมาที่หน้าผากได้
  • ภาวะผนังกั้นจมูกคด ทำให้โพรงจมูก 2 ข้าง มีขนาดกว้างไม่เท่ากัน เมื่อเกิดไข้หวัดมีอาการคัดจมูกเยื่อบุในจมูกบวมโดยเฉพาะในโพรงจมูกข้างที่มีขนาดเล็กกว่ามักจะเกิดการอุดตันก่อนและก่อให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้
  • สายตาผิดปกติ (สั้น ยาว เอียงฯ) ทำให้เกิดการปวดได้เช่นกัน รวมทั้งมองเห็นภาพไม่ชัดเจน
  • ภาวะภูมิแพ้ในจมูก จะทำให้เกิดเยื่อบุในโพรงจมูกบวมๆ ยุบๆ (รวมทั้งเยื่อบุในโพรงไซนัสด้วย) เมื่อเยื่อบุเหล่านี้บวมมากๆ ก็จะปวดได้
  • ความเครียดก่อให้เกิดการปวดศีรษะ (Tension headache) มีกล้ามเนื้อที่กระโหลกศีรษะเกร็งตัว หรือโรคปวดศีรษะไมเกรน ก็อาจทำให้ปวดที่บริเวณระหว่างคิ้วได้
  • โรคในสมองเอง (โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า) ก็อาจก่อให้เกิดอาการปวดเช่นนี้ได้เหมือนกัน

ในผู้ป่วยบางรายที่อาการไม่ชัดเจน เมื่อไปพบแพทย์อาจจะต้องได้รับการตรวจทั้ง สายตา จมูก ไซนัส และสมอง