Articles

ยาเสพติด…ในวัยรุ่น

By noppol
6
5

ยาเสพติด…ในวัยรุ่น

การระบาดของยาเสพติด
ในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมากไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมักจะระบาดในพวกนักเรียนนิสิตนักศึกษา วัยรุ่นที่อยู่ในช่วงที่ชอบทดลอง ดังนั้นท่านผู้ปกครองย่อมต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมาย หากบุตรหลานในปกครองของท่านติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลให้หายจากการติดยาเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสงบสุขในครอบครัวที่อาจสูญเสียไป ความวิตกกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจะเข้ามาทดแทน ปัญหาอื่นๆ ที่ร้ายแรงมากขึ้นก็คือ การถูกจับกุม เนื่องจากการเสพยาเสพติด หรือการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ทำให้บุตรหลานตกเป็นผู้ต้องหา อาจต้องมีการประกันตัว มีการฟ้องศาล หรือมีการจำคุกเกิดขึ้น แล้วแต่ละกรณีไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อน ความโกลาหลในครอบครัว บางครอบครัวอาจไม่มีความพร้อมในด้านทรัพย์สินและเงินทองในการประกันตัวบุตรหลาน เช่น บางครอบครัวอาจถูกเรียกร้องเงินทองในการช่วยเหลือบุตรหลาน ทำให้เสียทั้งเวลาและเงินทองในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และหากบุตรหลานต้องถูกจำคุก อนาคตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร? ทุกท่านคงจะทราบดี

ดังนั้น ถ้าท่านที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็น คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กๆ หรือวัยรุ่นที่ต้องดูแลอยู่ในบ้าน ขอได้โปรดคำนึงถึงผลร้ายของยาเสพติดที่มีอย่างมหันต์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของบุตรหลานเอง รวมทั้งปัญหาตามมามากมายของท่านดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น ท่านจะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาและความพยายามทั้งหลายทั้งปวง โปรดอย่าคิดว่าเรา พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อย ลูกหลานควรเข้าใจ หรือคิดว่าได้ให้ทรัพย์สินเงินทองกับลูกหลานใช้จ่ายก็เพียงพอแล้ว เป็นต้น เรื่องดังกล่าว พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรต้องพิจารณาให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่านเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอันขาด ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก” และขอให้ท่านได้กรุณากดรหัส 5419 เรื่องข้อสังเกตคนติดยาเสพติด เพื่อท่านจะได้รู้เท่าทันบุตรหลานของท่าน ก่อนที่จะสายเกินไป และหากบุตรหลานติดยาเสพติดแล้ว กรุณากดรหัส 5420 นะคะ

ขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านจงโชคดี จะประสพความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆ ของท่าน ขอให้ทุกท่านรอบคอบใจเย็นๆ มีความมานะอุตสาหะในการแก้ปัญหาให้ได้

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์