Articles

ผู้สูงอายุหมายถึงใครบ้าง?

By noppol
7
1 165

ผู้สูงอายุหมายถึงใครบ้าง?

เครื่องยนต์ใหม่เมื่อใช้งานมาได้สักระยะหนึ่ง ก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์เก่าและมีประสิทธิภาพในการทำงานจะลดน้อยลง ซึ่งก็เหมือนมนุษย์เราที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากเด็กเป็นวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้สูงอายุในเวลาต่อมา ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์เก่า ซึ่งเครื่องยนต์เก่าที่ยังทำงานได้ดีเหมือนเครื่องยนต์ใหม่ก็พบได้โดยทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ เรียกว่าคนแก่ หรือผู้สูงอายุ มีคำกล่าวที่เป็นความจริงที่ว่า “แก่หรือไม่แก่อยู่ที่ใจของเราเอง ” คนสูงอายุที่อยู่ระหว่าง 75-80 ปี บางคนยังคงแข็งแรงดี ความคิดความอ่านยังดี ยังคงทำงานได้เหมือนคนอายุ 60 ปี แต่บางคนอายุ 60 ปีแต่ร่างกายและจิตใจเหมือนคนอายุ 70 ปี ก็สามารถจะพบได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราหยุดคิดสักนิดและศึกษาประวัติย้อนหลังของคนสูงอายุที่มีสุขภาพต่างๆ กัน เราจะพบว่าผลพวงจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ป้องกัน ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีส่วนทำให้คนสูงอายุที่ยังคงสภาพความแข็งแรงมีจำนวนมากขึ้น

ในขณะนี้ยังไม่สายเกินไป ที่ท่านจะหันมาปฏิบัติตน เพื่อจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 6 ประการ ได้แก่

1.การควบคุมน้ำหนักตัว
2.รับประทานอาหารที่เหมาะสม
3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4.หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย
5.ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ และ
6.ตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลา

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์