แนะนำข้อมูลสุขภาพ

BHRC Live Channel

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ตั้งแต่วัยเด็ก

มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับหนึ่งของการเกิดมะเร็งในผู้หญิง กว่า 80% อายุ 30 – 60 ปี เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ในวัยเด็ก ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งช่วงที่มีความคุ้มค่าสูงสุดคือฉีดในเด็ก อายุ 9 ขวบ – ก่อน 15 ปี ฉีดเพียง 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน หรือฉีดวัคซีนก่อนมีเพศสัมพันธ์ วัคซีนจึงจะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ดีที่สุด

Health and Productivity Management (HPM)

บริษัทในไทยจัดสรรงบประมาณให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี แสดงถึงความใส่ใจเรื่องสุขภาพ เพราะเมื่อพนักงานสุขภาพดี ผลผลิตขององค์กรก็จะดีตามมา ดังนั้น การวางแผนลงทุนด้านสุขภาพให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมแล้ว เรื่องต้นทุนบริหารสุขภาพขององค์กรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

แสดง BHRC Live ทั้งหมด

แสดงกราฟฟิคสุขภาพทั้งหมด

สำรวจสุขภาพ

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ บ่อยแค่ไหน
แหล่งข้อมูล: Pfizer Inc.

15 มีนาคม 2559

Depression Questionnaire

Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?
Source: Pfizer Inc.

15 มีนาคม 2559

แสดงแบบสำรวจสุขภาพทั้งหมด

แสดง Health Guru ทั้งหมด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ

Health Social

Health Banner

เรื่องเล่าจากชมรมเหลาอักษร

วัคซีนไข้เลือดออก ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ครั้งแรกในโลก หลังจากการวิจัยกว่า 20 ปี

14 ธันวาคม 2558 4,376

วัคซีน Dengvaxia จากบริษัท Sanofi อนุมัติให้ใช้ได้ในประเทศเมกซิโก เป็นประเทศแรกในโลก และคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ในอีก 19 ประเทศ ในลาตินอเมริกา และเอเซีย เร็วๆนี้
กลุ่มประเทศละตินอเมริกา และเอเชีย จะพิจารณาการอนุมัติในอีกไม่กี่สัปดาห์

เลือดเพียงหนึ่งหยด: หนทางใหม่ในการตรวจหามะเร็ง

23 พฤศจิกายน 2558 2,232

การทดสอบ RNA แบบใหม่จากเกล็ดเลือดสามารถใช้ในการตรวจหา จัดจำแนกหรือระบุตำแหน่งของมะเร็งได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเลือดเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นคณะวิจัยสามารถระบุชนิดของมะเร็งได้ถูกต้องและมีความแม่นยำถึง 96%

รายงานเคสผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งของพยาธิ

12 พฤศจิกายน 2558 2,258

ผู้ป่วยชายรายหนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) เสียชีวิตลงด้วยมะเร็งที่แพร่กระจายไปอวัยวะหลายส่วน แต่จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดในภายหลังพบว่า เชื้อมะเร็งที่พบ เป็นมะเร็งของพยาธิตืดแคระ ซึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้ของเขา

แสดงข่าวเด่นสุขภาพทั้งหมด