จัดอบรมการทำวิจัย

...

อบรมพี่เลี้ยงนักวิจัย

เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่สนใจในเครือBDMS ให้มีความรู้ เรื่อง การปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) และจริยธรรมการวิจัยในคน

More detail
 • 16 - 18
 • MAY
 • 2016
 • 8.30 น. - 16.30 น.
 • 7P1 Bangkok Hospital
 • นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
...

อบรม Basic Research

บรรยากาศการอบรม "Basic Research” ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ พื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยมากขึ้น

More detail
 • 26 - 27
 • APR
 • 2016
 • 8.30 น. - 16.30 น.
 • 7P1 Bangkok Hospital
 • ดร.วัลลภ ใจดี