Tags :: prostatitis

ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis)

ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis) เป็นการอักเสบ หรือการระคายเคืองของต่อมลูกหมาก พบในเพศชายทุกอายุ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยขัดต้องเบ่ง บางครั้งมีอาการปวดเอว ปวดหลัง และปวดท้องน้อยร่วมด้วย

9 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ