Tags :: laryngitis

กล่องเสียงอักเสบ

กล่องเสียงอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย วัณโรค เป็นต้นหรืออาจเกิดจากการใช้เสียงมากเกินไปเช่น ตะโกน ตะเบ็ง ร้องเพลงนานๆโดยทั่วไปผู้ป่วยมักมีอาการระคายเคืองในคอ เจ็บคอ เสียงแหบหรือพูดไม่มีเสียง อาจมีอาการไอหรือเสมหะร่วมด้วย

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ