Tags :: cervical cancer

มะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน และจากสถิติพบว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยปีละ 6,000 ราย ความร้ายกาจของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอช พี วี (human papillomavirus; HPV)

31 พฤษภาคม 2559
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ