Tags :: back pain

ปวดหลัง (back pain)

เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในเวชปฏิบัติ ในการสำรวจผู้ป่วยที่ เข้ารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหลายแห่ง พบว่าผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดหลังเป็นอันดับต้นๆ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ