Tags :: Nosebleed

ภาวะเลือดกำเดาไหล (ตอนที่ 1)

เลือดกำเดาไหลนั้นเป็นภาวะที่พบได้และเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยทั้งในเด็ก-วัยรุ่น-ผู้ใหญ่ และคนชราเลือดกำเดาไหลมักสร้างความตกใจวิตกกังวลให้ตัวผู้ป่วยเองและคนใกล้ชิดได้อย่างมาก

24 พฤษภาคม 2557

ภาวะเลือดกำเดาไหล (ตอนที่ 3)

แนวทางในการรักษาเลือดกําเดาไหล คือ แพทย์จะหาสาเหตุ โดยการตรวจด้วยเครื่องมือที่ใช้สําหรับตรวจจมูกโดยเฉพาะ หรือใช้วีธีการส่องกล้อง การส่องกล้องนั้นทำได้ง่าย และไม่อันตราย หากแพทย์พบรอยโรคนั้นเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แพทย์จะรักษาโดยการ ให้ยารับประทาน ยาป้ายจมูก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ