Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,ชีววิทยา,หมอนรองกระดูกสันหลัง

ชีววิทยาของหมอนรองกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกเป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำคัญ ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลัง ด้วยลักษะการเรียงตัวของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งและเป็นส่วนที่อยู่เยื้องไปด้านหลังของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายทำให้ในภาวะปกติ จะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังในลักษณะ ก้มกดลงด้านหน้า

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ