Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,ความปลอดภัย,ห้องผ่าตัด,กระดูกสันหลัง

ความปลอดภัยสูงสุดภายในห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อนสูง จะสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยหลายรายที่ทำการผ่าตัดแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดจำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังซ้ำ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ