Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,คนแก่,เข่าเสื่อม,การผ่าตัด,ข้อเทียม

คนแก่

ถึงแม้จะเห็นว่าคุณปู่คุณย่าคุณ ตาคุณยายของเรา มีอายุยืนยาวก็ตามแต่ความแข็งแรงทนทานของกระดูกนั้นก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามอายุที่มากขึ้นด้วยซึ่งลูกๆ หลานๆ อาจไม่ทราบว่า ญาติผู้ใหญ่บางท่านต้องทนเจ็บปวดกับอาการ "ข้อเข่าเสื่อม" จนทำให้เดินเหินไม่สะดวก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ