Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,การผ่าตัด,หมอนรองกระดูกเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกที่ได้ผล การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมสามารถเปลี่ยนได้ทั้งส่วนคอ(Cervical)หรือส่วนเอว(Lumbar) เป็นการใส่หมอนรองกระดูกเข้าไปแทนที่หมอนรองกระดูกเดิม

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ