Tags :: Cochlear implantation

ประสาทหูเทียม…จะให้ใครใช้ดีล่ะครับ!! (ตอนที่ 1)

เราเคยคุยกันไปถึงเรื่องการตรวจการได้ยินในเด็กแรกเกิดไปแล้ว ในตอนก่อนๆสำหรับท่านที่ติดตามอ่านคงจะทราบว่า เมื่อเกิดปัญหาพบว่าเด็กแรกเกิดที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติทางการได้ยิน เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ