Tags :: ไวรัสไข้หวัดใหญ่ฟูเจียน

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ฟูเจียน

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในปี 2004 นี้จะมีการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญสองชนิด มีชื่อเรียกว่าไวรัสฟูเจียน และไวรัสปานามา การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ละปีจะแตกต่างกันไป

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ