Tags :: ไวรัสตับอักเสบ

รู้ทัน ตับอักเสบ A

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย จากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

8 ตุลาคม 2558

ไวรัสตับอักเสบ

ตับอักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบ เกิดการทำลายของเซลล์ตับ ทำให้การทำหน้าที่ต่างๆ ของตับผิดปกติ ร่างกายมีการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรค ตับอักเสบ เป็นโรคที่รู้จักกันมานาน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ