Tags :: ไวรัสก่อโรคของแมลง

ไวรัสก่อโรคของแมลง

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก ไวรัสก่อโรคของแมลงส่วนใหญ่ได้จากหนอนผีเสื้อ ที่สำคัญคือชนิดนิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส (nuclear polyhedrosis virus NPV) ไวรัส NPV ทำให้เกิดโรคแมลงในธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมาก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ