Tags :: ไตวายเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรังมีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลาง และระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

22 มีนาคม 2561

อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังมีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลางและระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะไปถึงระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว

24 พฤษภาคม 2557

ไตวายเรื้อรัง

การปฏิบัติตัวประจำวันที่สำคัญในผู้ป่วย คือ การลดปริมาณอาหารโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ และไข่ ลดโปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว ถ้ามีอาการบวม หรือมีความดันเลือดสูง ก็ต้องงดของเค็มให้ทานแต่อาหารที่จืด ๆ สำหรับผลไม้ก็รับประทานได้นิดหน่อยแต่ลดปริมาณลง ส่วนพวกแป้ง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ