Tags :: ไซนัสอักเสบ

ปวดมึนหน้าผาก

หลายๆ ครั้งที่ผู้ป่วยมักจะมาปรึกษาเพราะเกรงว่า ตัวเองจะเป็นไซนัสอักเสบ เนื่องจากมีอาการปวดมึนๆ ตึงๆ ที่หน้าผาก บริเวณระหว่างหัวคิ้วหรือเหนือหัวคิ้วเล็กน้อย (ซึ่งเป็นตำแหน่งของโพรงไซนัสบริเวณหน้าผาก)บางท่านปวดตลอดเวลา บางท่านมีอาการปวดเป็นๆหายๆ

30 มิถุนายน 2562

ไซนัสอักเสบ

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้และโพรงไซนัสอักเสบนับเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกทีส่วนหนึ่งมาจากปัญหามลภาวะ และการอักเสบติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน

24 พฤษภาคม 2557

โรคไซนัสอักเสบ

โรคไซนัสอักเสบมักพบเป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลังโรคหวัด และโรคภูมิแพ้พบได้ในเด็กทุกวัย อาการที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค คือ มีน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวเป็นเวลานาน ๆ ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก หรือข้างจมูกลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ