Tags :: ไข้

ระวัง! เจ้ายุงร้าย ตัวอันตรายในหน้าฝน

สภาพอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ดังปีที่ผ่านมาฤดูหนาวก็มีฝนตกหรือไม่ก็ร้อนอบอ้าว ฤดูร้อนกลับมีฝนตกหรือเกิดความกดอากาศสูงทำให้อากาศหนาวเย็นได้อีก บางวันหนักไปกว่านั้นมีทั้งร้อนฝนหนาวภายในวันเดียวกัน ร่างกายบางคนอาจรับการแปรปรวนของอากาศเช่นนี้ไม่ไหวทำให้เจ็บป่

28 มิถุนายน 2561

‘ไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก’ ..โรคภัย(ร้าย)ที่มากับฤดูหนาว

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นตั้งแต่ปลายปียาวไปถึงต้นปี มักเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการแพร่ระบาดของ “โรคภัย” หลายชนิดได้ง่ายและรุนแรงยิ่งขึ้น

4 กรกฎาคม 2557

ไข้ (fever)

ไข้ (fever) หมายถึง การที่อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินปกติ ซึ่งร่างกายคนปกติจะมีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส เมื่อวัดทางปาก ร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีการปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก

24 พฤษภาคม 2557

การเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้

การมีไข้เป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องรุนแรงเสมอไป อย่างไรก็ตาม ไข้ในเด็กอาจทำให้เด็กงอแง ที่สำคัญอาจมีอาการชักตามมา การดูแลไม่ให้ไข้สูงเกินขีดอันตราย ทำได้โดยการให้เด็กรับประทานยาลดไข้

22 พฤษภาคม 2557

อาการชักจากไข้

อาการชักในเด็กที่เกิดจากไข้สูง โดยไม่มีสาเหตุความผิดปกติในสมองมาก่อนนั้น พบมากในเด็กอายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 5 ปี มักพบในกรณีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส และเกิดในวันสองวันแรกของการมีไข้

22 พฤษภาคม 2557

7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ หมอ – คนไข้

ค่านิยมของคนไทยค่อนข้างให้ความเคารพนับถือและเกรงใจต่อผู้ใหญ่ และผู้มีความรู้ ในอดีตผู้คนฝากความไว้ใจเชื่อถือและพึ่งพาต่อบุคคลในอาชีพหรือสถานะที่อาจถือเป็นเสาหลักของความเคารพและเชื่อใจ

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ