Tags :: โรคไซนัสอักเสบ

โรคไซนัสอักเสบ

โรคไซนัสอักเสบมักพบเป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลังโรคหวัด และโรคภูมิแพ้พบได้ในเด็กทุกวัย อาการที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค คือ มีน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวเป็นเวลานาน ๆ ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก หรือข้างจมูกลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ