Tags :: โรคเลือด

8 คำถามที่อยากรู้เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียคืออะไร ? คำว่า ธาลัสซีเมีย นั้น มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งสืบทอดต่อมา นำมาใช้เป็นคำทางการแพทย์ มีความหมายถึง การสร้างเม็ดเลือดแดงที่แปลกแตกต่างไปจากปรกติ ตามปรกติ มนุษย์เราจะสร้างเม็ดเลือดแดงลักษณะคล้ายรูปจาน หรือรูปร่างคล้ายยางรถยนต์หรือขนมโดนัท

18 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ