Tags :: โรคเด็ก

โรคเด็ก - วัคซีนป้องกัน

โรคไวรัสตับอักเสบบี มีอาการ ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหารนำมาก่อน ต่อมามีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้ม

15 ธันวาคม 2560

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

30 ตุลาคม 2559

เด็กสมาธิสั้น

คือกลุ่มความผิดปกติทางพฤติกรรมที่มีอาการสมาธิส้น ซึ่งอาจเกิดร่วมกับอาการซุกซน อยู่ไม่นิ่งหรือหุนหันพลันแล่น ด้วยก็ได้ โดยอาการต่างๆ ต้องเริ่มเป็นก่อนอายุ 7 ปี และเป็นต่อเนื่องไม่น้อย

11 มีนาคม 2558

โรคมือเท้าปากในประเทศเกาหลีใต้

โรคมือเท้าปากในประเทศเกาหลีใต้ สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้แถลงว่า แพทย์วินิจฉัยพบว่า ทารกเกาหลีใต้รายหนึ่ง อายุ 12 เดือน มีอาการสมองตายหลังจากติดเชื้อโรคมือเท้าปาก

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ