Tags :: โรคอุจจาระร่วงในเด็ก

โรคอุจจาระร่วงในเด็ก

โดยทั่วไป ถ้าถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง หรือมากกว่า ถ่ายเป็นน้ำ, มูกเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่า/วัน ถือว่าเป็นอุจจาระร่วง แต่เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ ถ่ายสีเหลืองทอง เหลวนิ่มวันละ 5-6 ครั้ง บางครั้งมีกลิ่นเปรี้ยว น้ำหนักตัวของเด็กเพิ่มขึ้นดี ไม่ใช่อุจจาระร่วง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ