Tags :: โรคหอบหืด

โรคหอบหืด

ชื่อโรคนี้เรียกตามอาการของคนไข้ อาการหอบหืดเกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดลมคือ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ